Polityka jakości

Nadrzędnymi celami działania SUPON S.A. w Szczecinie, firmy z ponad 50 - cio letnią tradycją są:

  • pomoc w tworzeniu warunków do eliminacji wielu zagrożeń zdrowia i życia obywateli oraz ochrony ich mienia,
  • spełnianie wymagań Klientów by uzyskać ich pełne zadowolenie z naszych usług.

Celem firmy jest również umacnianie pozycji lidera w branży BHP i PPOŻ. i uzyskiwanie wyników finansowych pozwalających na ciągły rozwój.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

  • utrzymywanie i doskonalenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami ISO 9001
  • ciągła analiza pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań,
  • uczciwe zapewnienie Klientom najlepszych rozwiązań, doradzenie i opieka przy każdej usłudze, bez względu na jej wielkość i charakter,
  • modernizacja infrastruktury technicznej i wyposażenia technicznego,
  • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników zatrudnionych w Firmie,
  • klimat zespołowej współpracy, indywidualna odpowiedzialność pracowników za jakość wykonywanych usług i sprzedawanego towaru

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne środki do realizacji powyższej polityki jakości, a także zapewnia, że polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.