Formularz rejestracji

 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej, na podany podczas rejestracji adres poczty eletronicznej, na temat produktów oferowanych przez “SUPON” S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 6 (zgodnie z ustawą z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPON S.A. ul Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - telefonicznie 91 42 56 408
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia