Nasze
Oddziały

Opiekunowie Klientów Kluczowych

Hurtownia Okunica rejon północno - zachodni
tel. (91) 57 01 314 ph01@supon-bhp.pl
Jerzy Dobosz rejon północno - wschodni
tel. 508 383 037 ph02@supon-bhp.pl
Mateusz Kubiak rejon południowo - zachodni
tel. 505 181 326 ph03@supon-bhp.pl
Mariusz Olcha-Osiński rejon południowo - wschodni
tel. 508 383 047 ph04@supon-bhp.pl
mapa