Okablowanie strukturalne

Istotą systemów okablowania strukturalnego jest umożliwienie wykorzystania w ramach jednej instalacji wielu systemów komputerowych i telefonicznych (również różnych producentów) oraz udostępnienie – równomiernie rozmieszczonych – dostępowych punktów telekomunikacyjnych (gniazd abonenckich); systemy takie są skalowalne i pozwalają na elastyczne modyfikowanie bieżących konfiguracji połączeń.

Oferujemy kompleksową realizację inwestycji od fazy koncepcji, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż, oraz stałą konserwację i serwis zainstalowanych w obiekcie systemów.