Postępowanie reklamacyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest firma SUPON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 6.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SUPON S.A. jest telefoniczny: 91 42 56 408.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej / reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie reklamacji.
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat / okres gwarancji
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.