Zmiana nazwy Spółki

Szanowni Państwo uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 15.02.2017 roku została dokonana zmiana nazwy Spółki z dotychczasowej:

Pełna nazwa:  Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON Spółka Akcyjna

Skrócona nazwa: PHTSPiO SUPON S.A.

na:

Pełna nazwa: SUPON Spółka Akcyjna

Skrócona nazwa: SUPON S.A.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy Spółki, wszystkie pozostałe dane w tym Nip, Regon, numery kont bankowych i numery telefonów pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach kierowanych do naszej Spółki.