Awaryjne oświetlenia ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne załącza się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia w elektrycznej sieci zasilającej. Oświetlenie to należy stosować w budynkach, w których nagły nawet krótkotrwały zanik oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska lub znaczne straty materialne. Czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę. 

Nasza firma oferuje projektowanie, dostawę, montaż, serwis i pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w dowolnych konfiguracjach, zgodnie z życzeniem klientów i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu.