Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe mają za zadanie powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez założony dla ich konstrukcji określony w minutach czas tzw. klasa odporności ogniowej. Podstawową cechą, jaką powinny się charakteryzować drzwi i bramy przeciwpożarowe, jest zachowanie ich pełnej sprawności technicznej, a więc szczelności oraz możliwości wielokrotnego ręcznego otwierania i automatycznego zamykania, mimo nawet znacznego wzrostu temperatury. Drzwi przeciwpożarowe mogą być wykonane w postaci pełnych stalowych lub drewnianych skrzydeł, mogą też mieć całkowicie szklaną, „lekką” z wyglądu konstrukcję. Drzwi i bramy przeciwpożarowe muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty oraz certyfikaty potwierdzające ich jakość i skuteczność w ochronie przez zagrożeniami.

Nasza firma oferuje dobór drzwi, bram, kurtyn ppoż. w dowolnych konfiguracjach, dostawę, montaż i serwis oddzieleń przeciwpożarowych, zgodnie z życzeniem klientów i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu.