Serwis sprzętu ratunkowego

Serwis sprzętu ratunkowego:

 • aparatów oddechowych nadciśnieniowych i podciśnieniowych
 • masek do aparatów
 • butli powietrznych
 • aparatów ucieczkowych
 • ubrań gazoszczelnych

Zakres usług serwisowych:

 • przeglądy bieżące i okresowe
 • konserwacje sprzętu ratunkowego
 • remonty i naprawy
 • legalizacje okresowe zespołów redukcyjno-dawkujących (automatów oddechowych i reduktorów ciśnienia)
 • legalizacje butli powietrznych

Rodzaje serwisowanego sprzętu ratunkowego:

 • FSRiLG FASER S.A. (AM-2M, AP-3, APS-2, APS/3, APS/4, SCBA ProffAir APS/4)
 • HONEYWELL, FENZY (AIR 5500, MINI, AERIS, X-Pro)
 • MSA AUER (BD-88, BD-mini, BD-96, BD-compact, AirGo, AirGoFix, AirGoMaXX)
 • DRÄGER (PA-80, PSS, PAS)
 • ANSELL (ubrania gazoszczelne)
 • TRELLCHEM VPS (ubrania gazoszczelne)

Kontakt:
tel. (91) 46 00 960
fax (91) 46 00 961
uslugi.szczecin@supon-bhp.pl