Systemy gaszenia

Kompleksowe wyposażenie firm w instalacje gaśnicze:

 • instalacje gaszenia gazami CO2, FM200, NOVEC 1230
 • instalacje tryskaczowe
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje zraszaczowe
 • instalacje mgłowe
 • instalacje wodno - pianowe
 • instalacje pionów nawodnionych

Oferujemy:

 • wykonanie projektu z zatwierdzeniem u rzeczoznawcy
 • dostawę i montaż
 • uruchomienie systemu gaśniczego
 • serwis
 • modernizację

Korzyści stosowania gazowych instalacji gaśniczych:

 • minimalne szkody wywołane działaniem czynnika gaśniczego
 • szybki czas reakcji systemu gwarantujący gaszenie pożaru w zarodku
 • bezpiecznie dla środowiska
 • możliwość dopasowania do różnych obiektów i urządzeń

Zastosowanie:

 • gaszenie CO2 - urządzenia technologiczne np. kabiny lakiernicze, szlifierki, silosy na węgiel i biomasę, odciągi oparów technologicznych
 • gaszenie FM200, NOVEC 1230 - serwerownie, archiwa, laboratoria, maszynownie