Systemy oddymiania SO

Systemy oddymiania grawitacyjnego oraz mechanicznego

Podczas pożaru najbardziej niebezpieczne dla ludzi są dym i toksyczne produkty spalania. Ochrona ludzi przed skutkami obecności dymu i gazów pożarowych jest jednym z najważniejszych zadań osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków. Urządzenia oddymiające ułatwiają ewakuację ludzi z obiektów objętych pożarem, a także chronią konstrukcję budynków przed nadmiernym nagrzaniem. Pomagają również straży pożarnej w prowadzeniu akcji gaśniczej, dzięki utrzymaniu niewielkiego zadymienia i lepszej widoczności.

Nasza firma oferuje projektowanie, dostawę, montaż i serwis systemów oddymiania w dowolnych konfiguracjach, zgodnie z życzeniem klientów i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obiektu wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. ppoż..